O mnie / About me

 

PL

 

Cześć! Jestem Marta 🙂

Kocham  język polski, lubię też pomagać. Z połączenia tych dwóch pasji narodziła się „Polonizacja”. Jest to mój autorski projekt (prawie wszystko robię sama od A do Z ;-)). Jego celem jest umożliwianie nauki każdej zainteresowanej osobie.

Dlaczego „polonizacja bez cenzury”?

Obok standardowych zagadnień, znajdziesz tu treści zazwyczaj pomijane w tradycyjnych kursach – wszystkie tematy tabu. Język jest ściśle związany z życiem, dlatego zamieszczam na blogu słownictwo ze wszystkich dziedzin, również elementy języka potocznego.

Wpisy na blogu są podzielone na 4 kategorie: „Serial o polszczyźnie” (to historia rodziny Skupikowskich, w  którą wplatam wyjaśnienia znaczeń popularnych przysłów i powiedzeń), „Ach ta gramatyka” (teksty i infografiki wyjaśniające zawiłości gramatyki), „Kultura i tradycja” (nie ma nauki języka, bez poznawania kultury danego kraju; te wpisy pomogą ci zrozumieć polską rzeczywistość), oraz „Rozmaitości” (teksty o wszystkim, nie mieszczące się w ramach wcześniej wymienionych kategorii).

Kurs jest nieodpowiedni dla osób pozbawionych poczucia humoru i dystansu do świata. Ze względu na poruszane zagadnienia, niektórych lekcji nie polecam osobom niepełnoletnim.

Wszystkie materiały zamieszczane na blogu, kanale youtube i facebook-u są zupełnie darmowe.

 

Język polski wcale nie jest trudny. Przekonaj się sam.

Życzę dobrej zabawy i niech moc będzie z tobą!

 


 

ENG

 

Hi! I’m Marta 🙂

I love the Polish language and I like helping people. The two passions combined have given rise to “Polonizacja” [“Polonization”]. It is my own project  (I do almost everything by myself ;-)). Its  purpose is to enable anyone interested to learn Polish.

Why “Polonization without Censorship”?

Besides standard issues, it presents topics usually omitted in traditional language courses – all the taboos. Language is closely related to life, so my blog presents vocabulary used in different fields, including elements of colloquial Polish.

The blog posts are divided into 4 categories: “Serial o polszczyźnie [“Series about the Polish Language”] (it’s a history of the Skupikowski family intertwined with the explanations of popular Polish proverbs and sayings), “Ach, ta gramatyka” [“Oh, That Grammar”] (texts and infographics explaining grammatical complexities), “Kultura i tradycja” [“Culture and Tradition”] (it’s impossible to learn a foreign language without getting acquainted with the culture of the country where the language is spoken – the texts will help you understand the Polish reality) and “Rozmaitości” [“Miscellaneous”] (texts on any topics beyond the aforementioned categories) .

The course is unsuitable for people who lack sense of humour or the ability to take a relaxed approach to life. It should be noted, however, that  some of the lessons are not recommended for teenagers due to the issues presented in them.

All the materials published on this blog, YouTube and Facebook are free.

 

Polish isn’t difficult at all! See for yourself.

Have fun and may the force be with you!

 


 

RUS

 

Привет! Меня зовут Марта 🙂

Я люблю  польский язык, я люблю тоже помогать. Из соединения этих двух страстей родилась „Полонизация”. Это мой авторский проект (почти всё я делаю сама от А до  Я ;-)). Его цель  – дать  возможность изучения польского языка каждому заинтересованному человеку.

Почему „полонизация без цензуры”?

Кроме стандартных вопросов, найдёшь сюда информации обычно обходимое в традиционных курсах – все темы табу. Язык точно связан с жизнью, поэтому я помещаю на блогу лексику из всех областей, также элементы разговорного языка.

Записи на блогу поделены на 4 категории: „Сериал о польском языке” (это история семьи Скупиковских, в  которую я вплетаю объяснения значений популярных пословиц и поговорок), „Ах эта грамматика” (тексты и инфографики выясняющие запутанность грамматики), „Культура и традиция” (нет науки языка, без познания культуры данной страны; эти записи помогут тебе понять польскую действительность), и „Разнообразия” (тексты обо всём, не находящихся  в пределах раньше указаных категорий).

Курс не предназначен  для людей лишённых чувства юмора  и дистанции к миру. Учитывая обсужданные вопросы, некоторых уроков не советую несовершеннолетним людям.

Все материалы помещаемое на блёгу, канале Youtube и Facebook  полностью бесплатные.

 

Польский язык совсем не трудный. Убедись сам.

Я желаю Вам удачи,  да пребудет с Вами сила!