Czas na…

…czas, a raczej określenia czasu. Zacznijmy od jednostek. Ułożyłam je w kolejności rosnącej – od najmniejszej do największej.                                                       Taki suchar* na koniec 🙂 (*Suchar – bardzo mało śmieszny […]

Gdzie jesteś?

Kilka słów o przyimkach statycznych. Przyimki statyczne określają położenie przedmiotu lub osoby.   Przyimki statyczne to:   Pies stoi przed lodówką.     Pies stoi za lodówką.     Prosię jest w piekarniku.     Królik siedzi na pralce.     Kot jest obok (koło) nogi.   Kot jest przy nodze.     Kot jest między nogami.     Krowa […]